#1Guliver on 30.01.13 14:48


Dali je netko bio na ispitu? Kakva pitanja dolaze?

#2sandra24 on 01.03.13 13:14


Evo neka pitanja...

Imaš 2 zadatka:
1. Izračunati prinos na kapital (ekonomska dobit, trošak kapitala i kapital su zadani u zadatku)
2. Izračunati NAV (sve je zadano u zadatku, izračunati po formuli)

Teorija: odgovori sa da ili ne

1. da li lifo rezerve ulaze u NOPAT
2. da li amortizacija ulazi u NOPAT

Na zaokruživanje:

1. osnovne sile koje kontroliraju menadžment d.d.
2. spajanje
3. financijska sinergija
4. odnos cijene i dobiti po dionici
5. financiranje preuzimanja korištenjem poluge
6. prednosti davanja dionica
7. nedostaci davanja dionica
8. nedostaci davanja novca
9. prednosti korištenja financijske poluge
10. metode procjene vrijednosti dionica
11. što obuhvaća neto tijek gotovine
12. premije/diskonti koji se koriste u procijeni vrijednosti d.d.

Nadam se da sam pomogla..