#26Payne M on 08.02.13 17:29

avatar


#27Payne M on 08.02.13 17:29

avatar


#28Payne M on 08.02.13 17:30

avatar


#29Payne M on 08.02.13 17:30

avatar


#30Payne M on 08.02.13 17:31

avatar
U banci ste oročili 750.000 kn na 5 godina, a kamatna stopa je 3,5%. Ukamaćivanje se vrši jednom mjesečno. Kolika je buduća vrijednost, odnosno koliko ćete moći podići nakon 5 godina?#31Payne M on 08.02.13 17:32

avatar


#32Payne M on 08.02.13 17:32

avatar


#33Payne M on 08.02.13 17:33

avatar


#34Payne M on 08.02.13 17:33

avatar


#35Payne M on 08.02.13 17:34

avatar


#36Payne M on 08.02.13 17:35

avatar


#37Payne M on 08.02.13 17:35

avatar


#38Payne M on 08.02.13 17:36

avatar


#39Payne M on 08.02.13 17:36

avatar#40Payne M on 08.02.13 17:37

avatar


#41Payne M on 08.02.13 17:37

avatar


#42Payne M on 08.02.13 17:38

avatar


#43Payne M on 08.02.13 17:38

avatar


#44Payne M on 08.02.13 17:39

avatar


#45Payne M on 08.02.13 17:39

avatar


#46Payne M on 08.02.13 17:40

avatar


#47Payne M on 08.02.13 17:41

avatar


#48Payne M on 08.02.13 17:42

avatar
To je sve od mene. Ako znate još neke zadatke, napišite ovdje.

#49Phoebe on 09.02.13 1:33

avatar
1. efektivna kam. stopa: godišnja stopa,dobije se slozenim kamatnim racunanjem
2. premija za likvidnost kod teorije pref.likvidnosti: daje se kao poticaj da se likvidnu imovinu investitira u neki oblik vrijednosnog papira
3. Financijsku imovin čine : novac,dugoročno i kratkorocne vrijednosnice
4. Blagajnicki zapisi: instrument tržišta novca i kratkorocna vrijednosnica
5. Trezorske zapise- e) ne izdaje ih središnja banka
6. Dow jones nist od navedenog
7. Financijsku imovinu, općenito čine: ukupne obveze
8. ponuda stenje u teoriji sredstava koja mogu biti dana u zajam: zgrtanje novca koji je u posjedu javnosti, kreiranje novca u dom bankarskom sustavu.

teoriju preferencije likvidnosti, klasičnu teoriju kamatne stope, teoriju racionalnih očekivanja, fisherov učinak, hipotezu segmentiranosti tržišta, bezrizičnu kamatnu stopu, karakteristike obveznica, FTSE, investicijske fondove, nešto sa BBB obveznicama

KRATKOROČNA VRIJEDNOSNICA: ja zaokruzila blagajniči zapisi, onda je bilo ono U FINANCIJKOM SUSTAVU UKUPNA FINANCIJSKA IMOVINA JE JEDNAKA : ukupnim obvezama , KEYNES: transakcijski motiv, špekulativni motiv, EFEKTIVNA KAMATNA STOPA : je godišnja stopa, dobije se složenim kamatnim računanjem , ono nesto OBVEZNICA CIJENE AAA bla bla to sam nista od navedenoga, i nisam sigurna za ono nesto ja sam pod odgovor zaokruzila investitorima sve vrijednosnice nisu perfektni supstituti

bilo je ponuđeno krediti, tekuci racuni, materijalna imovina , nematerijalna imovina, nista od navedenoga , pitanje je bilo kao od cka banke najvise imaju dobiti tako nesto ... ja sam stavila ništa od navedenoga

1 osobine likvidnosne imovine: stabilnost, reverzbilnost, utrživost
2 ponuda štednje u teoriji sredstava koja mogu biti dana u zajam: zgrtanje novca koji je u posjedu javnosti, kreiranje novca u dom. bankarskom sustavu.
3 osoba A prodala osobi B obveznicu koju je ovaj platio: A je neto vjerovnik osobi B.
4 osoba A prodala dionisu osobi B: ništa od navedenog.
5 prema klas. teoriji, kad je kam. stopa visoka: ponuda štednje je visoka.
6 obv. ocjene CAA od obv. C ima veći: ništa od navedenog.
7 mala cjen. el. je znak da se: manje promijenilla cijena nego što je promjena kam. stopi.
8 ako se očekivana stopa inflacije poveća: povećat ćeš se nominalna kam. stopa.
9 ftse 100 nešto se povećalo: cijena dionica se povećala u prosjeku za 2%
10 hipoteza segm. tržišta: investitora dospijeće govori da vrijednosnice nisu perf. supstituti.

#50Phoebe on 18.02.13 21:19

avatar
Današnji ispitni rok nije bio težak. Bilo je barem 5 pitanja koja su se pojavila prošle godine. Zadaci su bili OK. Ne bih se čudila da netko dobije čak peticu.

#51Sponsored content