#76Dorina on 15.05.13 16:46


Guest
Gradivo za 2 kolokvij je dosta zahtjevan. Puno je teži nego prvi kolokvij. Potrebno ih pročitati satima. Više puta na dan. Imam dojam da će ispit biti lakši jer na ispitu budu 20 pitanja, a 11 točnih treba za 2. Za očekivati da će barem 10 pitanja biti iz prvog kolokvija, a preostalih 10 iz 2 kolokvija. Nadam se da u 2 kolokviju neće biti preteška pitanja jer u protivnom mnogi će doživjeti fijasko.

#77ekonomista on 15.05.13 17:47


Dorina wrote:Gradivo za 2 kolokvij je dosta zahtjevan. Puno je teži nego prvi kolokvij. Potrebno ih pročitati satima. Više puta na dan. Imam dojam da će ispit biti lakši jer na ispitu budu 20 pitanja, a 11 točnih treba za 2. Za očekivati da će barem 10 pitanja biti iz prvog kolokvija, a preostalih 10 iz 2 kolokvija. Nadam se da u 2 kolokviju neće biti preteška pitanja jer u protivnom mnogi će doživjeti fijasko.

odakle ucis za kolokvij?

#78Dorina on 15.05.13 18:22


Guest
Iz poglavlja od 5-8

#79sambadi on 16.05.13 19:06


Guest
Zar nitko nema nikakve utiske s izlaganja seminara?? I da li je istina da možemo predati seminar, bez prezentacije i izlaganja? Ako jeste, kome to šaljemo? ili kome donosimo?? Zna li ITKO?

#80wolly on 17.05.13 20:19


Guest
Jel sutra ima predavanja? Kada točno?

#81sanja on 17.05.13 20:24


Guest
Nema više predavanja. Sve su obradili. Idući tjedan su seminari.

#82wolly on 17.05.13 21:08


Guest
Ok, hvala

#83ekonomista on 18.05.13 19:26


jel se more negdije prijaviti 2. kolokvij ?

#84stipe on 18.05.13 20:33


Guest
Ne treba prijaviti za 2 kolokvij

#85zvrko on 20.05.13 13:20


Guest
Poštovani,

konzultativna nastava za izvanredne studente iz predmeta Institucijski sustavi EU održati u petak 24.5. u 17h u d7 na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Meni to nije jasno zašto to objavio kad pišemo 2 kolokvij u četvrtak. Čemu onda nastava u petak?

#86sambadi on 20.05.13 21:43


Guest
pa zato jer se u petak izlažu seminari

#87simejurlina on 21.05.13 3:05


kakve veze imaju seminari s izvanrednim studentima kad mi nismo na popisu za seminare ?

#88sambadi on 21.05.13 16:11


Guest
Ok,krivo pročitah pitanje Grin

#89ljenčina99 on 21.05.13 18:58


iz cega ucite?jel dovoljno iz prezentacija tih??di se one nalaze,na skydriveu?

#90marko0 on 21.05.13 22:03


Guest
Učim samo iz prezentacije. Mnogi su rekli da to dovoljno iako neki su se požalili kako su imali samo 3 pitanja iz prezentacija za prvi kolokvij.

#91marko0 on 21.05.13 22:04


Guest
Prezentacije imaš na SkyDrive. Mapa Kandžija.

#92ljenčina99 on 22.05.13 16:47


pa iz ceg onda mozemo jos ucit ako iz prezentacija tako malo je bilo za 1.kolokvij?

#93Freyja on 22.05.13 17:38


Knjiga: Makrosustav EU, autori: Vinko Kandžija i Igor Cvečić
(navedena je i na popisu literature za polaganje ovog kolegija, između ostalih)

Uspoređivala sam prezentacije sa navedenom knjigom i da... u prezentacijama je sve samo ukratko i po natuknicama... U knjizi je sve objašnjeno kako spada.

Ja bih preporučila učenje po knjizi, u svakom slučaju. Wink

#94lana on 22.05.13 17:53


Guest
Imaš na skydrive jednu skriptu koja ima preko 100 str. U njemu je ima svega i svačega.

#95saleto on 22.05.13 19:38


Guest
Rečeno je da učimo samo prezentacije. To je sasvim dovoljno. Neće biti nikakvih iznenađenja.

#96princeza on 23.05.13 14:28


dojmovi sa današnjih prezentacija?

#97bzv on 23.05.13 19:31


ako cijela grupa ne izlozi prezentaciju, znaci da sva 3 clana rade istu temu u vidu seminara? neki kazu da radi svatko posebno istu temu, sto bas i nije logicno?

#98mirko on 24.05.13 2:53


Guest
Što se brinete. Rekao je prof. Kandžija da je jako važno da položite putem kolokvija ili putem ispita. Seminar mu nije bitan. Treba vam to za potpis. Ne zbraja se u zaključnu ocjenu.

#99šero2 on 24.05.13 2:59


Guest
obavezno imaj predmet, cilj i hipotezu na prvom slajdu..ne idi preširoko u temu..i dosta je zapamtio ljude sa predavanja..pa bar ako je jedna osoba u grupi koja je bila pustit će..i pričajte..što manje čitanja

i ako imate neke brojeve, obavezno ih usporedite s SAD-om

Kao rivalstvo USA-EU ovo ono#100žili on 24.05.13 3:01


Guest
predmet rada je u biti tema koju ste dobili.
ciljem postavljate ono što ćete obraditi u seminaru, npr. ako imate Kohezijski fond za cilj uzmete prikazati utjecaj Kohezijskog fonda na različite stupnjeve razvijenosti zemalja/regija unutar Unije.

hipoteza je nešto što ćete dokazati unutar rada , a ona proizlazi iz cilja. npr. hipoteza je kako se može dokazati kako Kohezijski fond svojim djelovanjem smanjuje neravnomjerni razvoj Unije, odnosno kako pozitivno djeluje na manje razvijene članice.

A seminar se predaje na ispitnom roku i bez njega nema potpisa ni ocjene

spomenio je da traži barem 10 citata u seminaru i kao "treba to zbilja dobro odraditi".

svatko sam piše budući da je u nekim grupama nekog pustio, a nekoga ne.

#101Sponsored content