#1Oprah on 04.03.13 12:24

avatar
04.03. - objavljene izmjene za G1a, G2a i G2b


1. godina preddiplomskog studija - redoviti


Klikni OVDJE


2. godina preddiplomskog studija - redoviti


Klikni OVDJE


Klikni OVDJE

#2Kim Cat on 30.09.13 11:35

avatar
Excel dokument s rasporedom za sve godine možete preuzeti OVDJE

#3Oprah on 01.10.13 13:31

avatar
Objavljene su promjene u rasporedu sati za zimski semestar ak. godine 2013./2014.- dodan je raspored studenata po grupama i izmjene za G2a, G3a, G3a-str, G4a, G5a, G3b, G3b-str, G4b i G3I.

Stranice rasporeda pogledajte OVDJE

#4Sponsored content