#1Scherzinger on 04.03.13 12:46

avatar
Obavještavaju se studenti da kod prijave završnog/diplomskog rada moraju donijeti dva uvezana isprintana primjerka Završnog/diplomskog rada i 1 primjerak u elektronskom obliku na CD mediju.


Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane diplomskog rada:

1. indeks (moraju biti položeni svi ispiti),

2. u skriptarnici kupiti:

Odluku za obranu diplomskog rada,

Prijavnicu za obranu diplomskog rada,

Popuniti i odluku i prijavnicu,

Donijeti u studentsku referadu najkasnije 3 dana prije obrane diplomskog rada od 9 do 12 sati,

Diplomski rad isprintati i uvezati u 2 primjerka i 1 primjerak na CD.