#1student007 on 03.06.13 0:02


PRODAJEM jako kvalitetne materijale iz specijalizirane škole za instrukcije za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija RAČUNOVODSTVO. U materijalima su riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara, s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke i rješenja, tako da se ni jednom trenutku ne dvoumimo kako smo došli do svakog pojedinog rješenja i rezultata, primjerice kada imamo sirovine i materijale baš je laički napisano 'kada imamo u zadatku zadane sirovine i materijale otvaramo dva konta: kupovna cijena sirovina i materijala te ovisni troškovi, ako piše napravite obračun nabave zatvaramo ta dva konta te ukupno zbrojeni iznos sa ta dva konta stavljamo na novi konto obračun nabave' itd. za svaku novu cjelinu te uza svaki zadatak stoje sve bitne teoretske činjenice potrebne za rješavanje svakog pojedinog zadatka npr.podjela troškova, detaljnja objašnjenja pojedinih stavki koje ulaze u bilancu, RDG-a, izvještaja o novčanom toku, te su posebno naznačene sve moguće varijante zadataka i teoretskih pitanja kakva se javljaju na kolokviju/ispitu na koje treba obratiti pozornost, tako da je sve obuhvaćeno na jednom mjestu. Prije svake cjeline sa riješenim zadacima stoji teoretski uvod u gradivo čiji zadaci su riješavani kako bi imali potrebno predznanje za rješavanje tih zadataka + uz to dolazi i skripta iz teorije od 50-tak stranica u kojoj su posebno označene stvari koje se javljaju na kolokviju/ispitu te sadrži identična pitanja sa ispita što na zaokruživanje, što na nadopunjavanje te esejska, te primjeri ispita slikani mobitelom. Ukupno oko 240 stranica materijala. Također objašnjavam sve stvari sadržane u tim materijalima. Molim zainteresirani javiti se na mail mitobekrijo12@gmail.com

PRODAJEM jako kvalitetne materijale iz specijalizirane škole za instrukcije za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO.
U materijalima se nalaze riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara, s tim da uz svaki zadatak stoje sve bitne teoretske činjenice potrebne za rješavanje svakog pojedinog zadatka koje služe kao teoretski uvod prije rješavanja zadatka kao što su npr. podjele troškova, pojašnjenje svih pozicija aktive i pasive, objašnjenja abc metode, radnih naloga, normalnog kapaciteta, metode povezanih proizvoda, pojašnjenja proračuna i formula itd. kako bi se razumijelo rješavanje zadataka, tako da se paralelno uče i zadaci i teorija, dakle sve je obuhvaćeno na jednom mjestu i logički povezano te sistematično. Pored zadataka koji su riješavani na redovnim seminarima, dolazi i skripta s riješenim i detaljno objašnjenim zadacima koji se javljaju na kolokviju/ispitu +identični ispiti slikani mobitelom koji su točno riješeni+ uz to dolazi i skripta od 20-tak stranica gdje su posebni naznačene stvari na koje treba obratiti pozornost, te se u njoj nalaze identična pitanja s kolokvija/ispita na nadopunjavanje, zaokruživanje, te esejska slikana mobitelom. Cjelokupni materijali su na razini knjige 'Upravljačko računovodstvo' iz 2011.godine. Ukupno oko 300 stranica materijala. Također objašnjavam cjelokupno gradivo sadržano u tim materijalima kroz sat vremena.
GARANTIRAM PROLAZ! ZAINTERESIRANI JAVITI SE NA MAIL mitobekrijo12@gmail.com