#1Bigy_5 on 18.10.13 13:58

avatar
1. Kopiranu knjigu; listopad 2012. - 40,00 kn

2. Kopirani priručnik, listopad 2012, poluriješen, - 30,00 kn

3. Kopirane prezentacijske materijale, - 30,00 kn

4. Riješene zadatke na nekih 30-ak stranica + 9 stranica teorijskih pitanja, - 30,00 kn

5. Još jednom riješene zadatke, bez tih teorijskih i bez postavljenog zadatka riječima, znači samo rješenja - 20,00 kn

6. Makro Memo + moji papiri sa modelima, kada se šta događa te Anurina skripta s teorijom - 20,00 kn uz nešto od navedenoga

7. Svoju bilježnicu na svih vježbi i nešto predavanja od prošle godine - 30,00 kn


Može na PP