#1dominikus on 11.02.14 13:32


PRODAJEM JAKO KVALITETNE MATERIJALE za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija MEĐUNARODNA EKONOMIJA , u kojima su vrlo opširno i detaljno objašnjeni svi grafovi, krivulje sve točke na tim krivuljama u kojima dolazi do ravnoteže, gdje se ostvaruje maksimalna korisnost i sl. dakle grafovi su jako detaljno argumentirani, zatim definicije, teoremi, sporazumi , životni ciklusi proizvoda itd. sve prema profesorovim I asistentovim riječima s predavanja, odnosno seminara. Također u materijalima su posebno naznačene stvari koje dolaze na kolokviju/ispitu na koje treba obratiti pozornost, te materijali također sadrže sva moguća identična pitanja koja se javljaju na kolokviju/ispitu. Ukupno oko 340 str..Sve je na razini knjige Grgić/Bilas 'Međunarodna ekonomija' izdavač Lares plus iz 2008.godine. Garantiram prolaz po ovim materijalima! Također objašnjavam svo gradivo sadržano u tim materijalima kroz sat vremena. Zainteresirani molim javiti se na mail luxi88@net.hr ili porukom na 091/8806581!!!