#1longoria on 21.05.14 14:59

avatar
Fakultetsko vijeće je na svojoj sjednici 08. travnja 2014. usvojilo upute “Pisanje studentskih radova” koje studenti trebaju koristiti za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova i doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Odluka se primjenjuje odmah za sve radove koje studenti počinju pisati nakon 08.04.2014. u dogovoru sa svojim mentorima.

Izvor: www.efos.unios.hr/studenti/pisanje-studentskih-radova

Možete ga preuzeti putem ovog linka:

Upute za pisanje studentskih radova