#101Phoebe on 06.02.13 11:35

avatar
Bihevioristicka ili kak se vec kaze skola mngm tu je dosta bilo i podpitanja, radna motivacija i koji cimbenici utjecu na nju, organogramom nesto prikazat, gantogramom prikazat neku dobrotvornu akciju za nekog dedu sto treba neki medicinski aparat, kontinuum vodstva, horizontalna i vertikalna bilanca, forcefield to je sto se sjecam ak se jos neceg sjetim napisem

#102marisol on 07.02.13 20:42

avatar
Klikni OVDJE

Mapa Zadaci. Uz to, imate novu datoteku: najčešća ispitna pitanja iz menadžmenta. To smo dobili na e-mail.

#103nemo on 16.02.13 11:35

avatar
Da li na ispitu budu matematički zadaci ?

#104princeza on 16.02.13 11:38


@nemo wrote:Da li na ispitu budu matematički zadaci ?

bit će najvjerojatnije točka pokrića i računanje onih pokazatelja

#105kraljica on 16.02.13 14:50

avatar
Evo netko je napisao da često bude: maslowljeva teorija ili herzbergova, mcclellandova teorija, teorija x y. Uz to, bude gantogram, organogram i naravno oni zadaci.

#106Katarina114 on 18.02.13 9:28

avatar
Na što ste se najviše bazirali za sutrašnji rok iz menadžementa za učenje?

#107nemos meda on 18.02.13 12:33


@Katarina114 wrote:Na što ste se najviše bazirali za sutrašnji rok iz menadžementa za učenje?

menazdment funkcije, vjestine, uloge
skole menadzmenta
gantogram
zadaci: tocka pokrica, ROA, ROE i ono ostalo
modeli vodjenja
teorije motivacije
organiziranje (organogram, funkcijska, divizijska org. struktura, departmentalizacije: procesne, matricne, mrezne)
ciljevi

sretno Grin

#108nemo on 18.02.13 15:26

avatar
@kraljica wrote:Bilo je da objasniš razliku između realnog i "pisanog" smjera funkcija menadžmenta, da napišem kako se vrednuje menadžment (nešto u tom smislu)
bihevioristička škola i predstavnici suvremenog menadžmenta i kakav je njihov doprinos razvoju menadžmenta, Force field, Kontinuum vodstva, Radna motivacija, Organogram po regijama i da napišem prednosti i nedostatke i primjer poduzeća za koje bi takva struktura bila najbolja i gantogram ( bilo je zadano kao nekakva dobrotvorna akcija) i još je ja mislim jedno pitanje bilo. Ukupno 9.

Ima li netko sve odgovore na ova pitanja ? sos

#109Katarina114 on 18.02.13 18:44

avatar
Sretno sam sutra :Pray:

#110dijana90 on 19.02.13 16:54

avatar
Razine upravljanja mngm i primjer, birokratska škola, bihevioristička škola i predstavnici, kako poslovni subjekt može utjecati na poslovnu okolinu,primjeri odluka prema hitnosti i važnosti, utjecaj strategije i i tehnologije na izbor organizacijske strukture,tehnike prevladavanja otpora,primjer primjene teorije modifikacije ponašanja, faze kontrole, zadatak horizontalna analiza

#111kraljica on 19.02.13 18:43

avatar
1. Razine upravljanja mgnm i primjer za menadzere pojedinih razina u nekom poslovnom subjektu, 2. Birokratska skola mngm i predstavnici i njihov doprinos, 3. Kako poslovni subjekt moze utjecati na poslovnu okolinu, 4. Primjeri odluka prema hitnosti i važnosti, 5. Utjecaj strategije i tehnologije na izbor organizacijske strukture poduzeca, 6. Tehnike prevladavanja otpora promjenama, 7. Primjer primjene teorije modifikacije ponasanja ( pojacanja ) u motivaciji djelatnika na pozeljno ponasanje, 8. Objasnite faze kontrole, 9. Horizontalna analiza financijskih izvjesca

#112Dijana46 on 20.02.13 9:26


Guest
Jel ima netko te primjere što smo trebali napisati???

#113longoria on 05.03.13 15:18

avatar
9 pitanja od toga jedan zadatak- vertikalna analiza. pitanja su bila uloge odlucivanja, hawthorneov paradox, kako poslovni subjekti utjecu na makro okolinu, kako velicina i okolina utjecu na org strukturu, tipovi kontrole, dijelovi intelektualnog vlasnistva, uvjeti odlucivanja i tipovi uloga i jos jedno koje se nikako ne mogu sjetiti i ne znam ni jesam ga napisala ili ne..eto..

#114dijana90 on 09.04.13 20:42

avatar
1.temeljne menađerske vještine i važnost vještina za pojedinu razinu menađmenta
2. tipovi odluke i navesti primjer za svaki
3. likretov model vodstva
4. neproduktivnost timova i kako to riješiti (tako nešto)
5. nacrtati organogram proizvodne funkcije
6. onaj kratki zadatak koji je bio prije...

#115kraljica on 09.04.13 21:34

avatar
Metode procijenjivanja preformansi i psihološke sugestije, a zadatak je bio točka pokrića...

#116kaya12 on 24.04.13 9:50


Guest
Ja sam pitala asistenticu za tu internu skriptu (ukupno ih ima više od 200 str.) i ona je rekla ako sam već učila po staroj (163 str.) da nema veze, da je to gotovo isto, samo su neke stvari malo izmjenjene i objašnjene opširnije, jer od te skripte bi trebala nastati knjiga.

#117kaya12 on 24.04.13 12:30


Guest
Objasnite menađerske vjestine;
Doprinos najistaknutijih predstavnika znanstvenog menadž.;
Analiza faze procesa planiranja te objasni tehnike vrednovanja alternativa;
Proizvodna org. struktura, prikazi organogramom i napisi prednosti i nedostatke;
Razlika izmedu vodenja i upravljanja;
Maslowljeva teorija potreba;
Objasni force fied model;
O cemu ovisi efikasnost timova i kako je povecati;
Zadatak je bio Izracunajte koji obujam proizvodnje je potreban za pokrice troskova poslovanja, a koji za ostvarenje icekivane dobiti.

#118?ur?ica on 03.05.13 12:26


Guest

MENADŽMENT ROK 15.06.2012.


bile su mendz. uloge i vjestine,likert, fun. org. struktura i skicirati organogram,teorija pojacanja, bihevioristi,nacrtati gantogram svojih akt.za 6. mjesec,kontrolni mehanizmi i objasniti barem 5 pokazatelja uspjesnosti poduzeca.

meni je bilo sto je menadz., razine menadz.,klasicna skola,organogram proizvodne funkcije,njegove prednosti i nedostaci,herzbergova teorija odlucivanja,izvori konflikta i situacije rjesenja konflikta (tako nesto),najmanje 5 pokazatelja uspjesnosti poduzeca,isto ovaj gantogram aktivnosti za 6 mj. i hersey-blanchardov model

drugi rok 6.mj.

objasniti jedan od bihevioralnih modela vođenja( model kontinuuma ili bilo koji),tipovi okoline,objasniti faze grupne dinamike, sto podrazumijeva regrutiranje i prednosti i nedostaci internih izvora regrutiranja,sto je planiranje i koristi od planiranja, divizijske organizacijske strukture, maslowljeva hijerarhija potreba,dvije temeljne podijele definiranja ciljeva, a zadatak roa i neto profitna marza

9.mj.


1.Objasnite menadžerske uloge,te njihovu međuovisnost.2.Navedite predstavnika i objasnite ključni doprinos sustavnog pristupa men.teoriji.3.kratko opišite prednosti i nedostatke organograma.4.Definirajte pojam upravljanja ljudskim resursima i navedite ključne faze ove funkcije.5.Objasnite Hersey Blanchardov model vodstva.6.Objasnite ključne karakteristike grupe i njihov utjecaj na grupnu dimenziju.7.Objasnite faze procesa kontrole.8.Opišite model motivacije koji zagovara teorija pojačanja ili modifikacije ponašanja.9.(zadatak)S-Ukupna aktiva 758/Ukupna pasiva 758/ukupni prihod 3280/ukupni rashod 3230 / Neto dobit 30-Izračunati neto profitnu maržu i stopu povrata na aktivu,te prokomenitrajte uspjeh poduzeća.
razine menadžera, kontigencijski i sistemski pristup, te dopisnos sistemskog pristupa, funkcijska struktura,maslow, hersey - blanchardov model,
Menadžerska mreza,suvremena skola-predstavnici i njihovi doprinosi,kako se rijesavaju konflikti u poduzecu,financijsko poslovanje,menadzment,zadatak, Selekcija upravljanja ljudskim resursima.

9 mj.drugi rok

Razine menadžmenta i definicija menadžmenta, pest okolina i poslovna okolina, 3 tipa vođenja, faze grupne dinamike

21.09.2012.

1. uloge i funkcije menadžera
2. klasična i biheviorisička škola (predstavnici, dopirinos, pristup
3. 3 motivacijske teorije
4. proizvodna i matrična organizacija- nacrtaj ili objasni i pred i ned
5. funcija kontrole i podjele
6. kurt lewin
Razine menadžmenta i def. Men.
Pest i poslovna okolina
3 tipa vođenja
Faze grupne dinamike
1. Funkcije i uloge menadžmenta navesti i objasniti
2. Klasična škola i bihevioristička škola objasniti sve i napisati razliku
3. Prednosti i nedostaci matrične i proizvodne funkcije, razlika i obje nacrtati
4. Tri metode motiviranja (to smo mogli po izboru tri metode navest i objasnit)
5. Objasniti pojam kontrole i još nešto vezano uz kontrolu....
6. Bilo je u vezi Kurt Lewinovog modela....
7. Oblici menadžmenta
8. Financijska kontrola
9. Modeli odlučivanja, nabrojati i objasniti neke
10. Pest okolina
11. Struktura grupe
12. Što menadžerima znače fin.izvještaji (tak nešto)
13. Tipovi menadžera
14. Faze grupne dinamike
15. Kohezija grupe
16. Tipovi odluka
17. Poslovna okolina

Prijašnja pitanja tijekom 2011.-2012.

1. Mclellandova teorija
2. Objasniti funkciju kontrole
3. Razlika između menadžera i zaposlenika
4. Što je gantogram
5. Što čini poslovnu, a što PEST okolinu
6. Prednosti i nedostaci visoke org. strukture
7. Matrična org. struktura
8. Temeljni ciljevi ULJR
9. Nedostaci internog regrutiranja
10. Model kontinuuma
11. Formalne grupe
12. 4 temeljne strategije upravljanja višestrukim ciljevima
13. Menadžerske uloge po Mitzberg-u
14. Taylor doprinos
15. Trajni planovi i primjer
16. Primjer nekog konfliktnog cilja
17. Zadatak točka pokrića
18. Prednosti i nedostaci plitke org. strukture
19. Upravljanje ljudima
20. Efikasnost i efektivnost
21. Funkcija organiziranja
22. Mcgregorova teorija Y
23. Kurt lewinov model
24. Faze grupne dinamike
25. Tekuća kontrola
27. Transakcijsko vodstvo
28. Što je menadžment
29. Planiranje prepreke planiranja metode planiranja
30. Intelektualni kapital
31. Planiranje prepreke planiranja metode planiranja
32. Tko uzrokuje otpor promjenama i kako ih minimazirati
33. Teorija očekivanja
34. Nacrat organogram
35. Zadatak vertikalna bilanca

Prvi ispitni rok u 6 mj. 2012.

1. Menadžmentske uloge, vještine, funkcije, tj. onaj tijek procesa funkcije
2. Bihevioristička škola i doprinos
3. Likert
4. Teorija pojačavanja
5. Performance djelatnika
6. Indikator uspješnosti i kontrole
7. Nacrtati gantogram
8. Funkcijska struktura
nismo imali zadatak

Vjerojatno ljetni rok 2012.

1. Definicija menadžmenta
2. Kriteriji uspješnosti menadžmeta
3. Top, srednji i operacijski menadžement
4. Klasična škola - vrste i predstavnici i doprinos
5. Gantogram
6. Proizvodna funkcija
7. Hersey Blancherdov model vodstva te njegovi doprinosi
8. Herzbergova teorija motivacije
9. Objasniti 5 indikatora financijeske uspješnosti
10. Nabroji i objasni najmanje pet financijskih pokazatelja

Ispitni rok 2. 2012.

1. Poslovna okolina
2. Znanost menadžment
3. Razlike između vođenja i menadžmenta
4. Izvori regrutiranja - prednosti i mane
5. Teorija pojačanja
6. Upravljanje promjenama
7. Zadatak da se izračuna: koef. obrtaja uk. imovine, dug. imovina, koef. obrt. zaliha, koef. obrtaja prihoda

Ne znam koji je to rok, ali sam sigurna da je bilo u 2012.

1. Razlika između transakcijskog i transformacijskog vođenja
2. Objasni tipove planova
3. Objasni metode odlučivanja
4. Kako se riješiti viška zaposlenih
5. Raspon kontrole
6. Prednosti i nedostaci ( ne znam točno kojih struktura, plitka...)
7. Upravljanje procesa promjenama
8. Zadatak: likvidnost i ROA
9. 2 načina definiranja ciljeva regrutiranje kadrova, interni, eksterni
10. Maslow
11. Bihevioristički model (valjda odabrati jedan)
12. Tipovi okoline
13. Planiranje
14. Divizijska org.
15. Grupna dinamika
16. Zadatak: ROA i neto profitna marža

Rok 19.02.2013.

razine menadžmenta, bihevioristička škola (predstavnici,značaj), strategije i tehnologija, otpor promjenama, faze kontrole, utjecaj poduzeća na poslovnu okolinu, zadatak neki horizontalni...
razine upravljanja mngm,birokratska škola i predstavnici, kako poslovni subjekt može utjecati na poslovnu okolinu,primjeri odluka prema hitnosti i važnosti, utjecaj strategije i i tehnologije na izbor organizacijske strukture,tehnike prevladavanja otpora,primjer primjene teorije modifikacije ponašanja.

05.03.2013.

pitanja su bila uloge odlucivanja, hawthorneov paradox, kako poslovni subjekti utjecu na makro okolinu, kako velicina i okolina utjecu na org strukturu, tipovi kontrole, dijelovi intelektualnog vlasnistva, uvjeti odlucivanja i tipovi uloga i jos jedno koje se nikako ne mogu sjetiti i ne

#119?ur?ica on 03.05.13 12:34


Guest
-redom po cjelinama-

-Menadžerske funkcije - prema razini upravljanja
-Planiranjem, kao funk. managementa, najvise se bavi tko?
-Management kao znanstvena disciplina
-Management kao vještina
-Management kao profesija
-Objasniti manag. vještine
-Koncepcijske vještine
-Objasniti razine managementa
-Najvažnija uloga managementa uloga odlučivanja
-Na čega se odnosi efikasnost
-Koja je funkcija top menadžera – da li on vodi i kontrolira?
-Funkcije menadžmenta
-Najvažnija funkcija menadžmenta upravljanje ljudskim resursima
-Menadžerske uloge, objasniti međuovisnosti tih uloga
-Kriterij uspješnosti
-Razlika između informacijske i interpersonalne uloge

-Birokratski pristup – obilježja, predstavnik
-Ekvifinalitet, multifinalitet, sinergijski učinak – gdje spadaju?
-McGregor – teorija xy
-bračni par Gilbreths
-Bihevioristi
-Doprinos klasične škole
-Maslow-eva teorija, doprinos Maslow-a
-Hawthorneov efekt
-Entropija
-Gantogram
-Za što se zalagao Weber?
-Sustavski pristup – predstavnici, doprinos
-bezuvjetna orijentacija u korist kupca kvaliteta

-Kako poduzeće može utjecati na makro okolinu?
-Makro okolina
-Socijalna okolina – dijelovi
-Tehnološka okolina – objasni
-Eksterni stakeholdersi
-Političko-pravna okolina
-Nabroji metode upravljanja općom okolinom
-Nabroji 3 eksterna čimbenika
-Proračunski deficit je dio… ekonomske okoline

-Pert metoda – što govori
-SMART ciljevi, navedi primjere
-Trajni plan
-Implementacija ciljeva
-Metode planiranja
-Organizacijske prepreke planiranja
-Gantogram – što sadrži
-Kriteriji za vrednovanje plana
-Nabroji načine upravljanja višestrukim ciljevima
-Svrha metode planiranja je…
-Razlikovati smart ciljeve - prepoznaj smart ciljeve
-Osobne prepreke planiranja
-Prepreke organizacijske naravi
-Krizni menadžment (to je odgovor na zatvoreno pitanje)
-Suboptimalizacija – Višestruki ciljevi (sve podjele)

-Razvoj novog proizvoda – jel to programirana ili neprogramirana odluka
-Model kreativnog odlučivanja
-Programirane i neprogramirane odluke
-Heuristički model
-Matrica odlučivanja
-Model ograničene racionalnosti
-Uloga odlučivanja
-Heunistički model se ne temelji na identifikaciji problema, iluminaciji nego na iskustvu
-Iluminacija
-Neizvjesnost stanja – Što će se dogoditi?

-Prednosti i nedostaci plitke org. strukture
-Široka razina kontrole ima oblik orkestra
-Organogram, njegovi nedostaci
-Matrična org. struktura je kombinacija 2. org. strukture… proizvodne i funkcijske
-Organizacijskom strukturom specifira se… KAKO će se to izvršiti
-Raspon kontrole – širok, mali, uzak
-Objasniti raspon kontrole
-Departmentalizacija

-NACRTATI:
visoka organizacijska struktura,
plitka organizacijska struktura,
funkcijska organiz. strukt.,
proizvodna org. struktura,
divizijska org. strukt. na temelju kupaca,
divizijska org. struktura na temelju geografske lokacije,
razvijena matrična struktura,
širok raspon kontrole,
uzak raspon kontrole,
organogram

-Prednosti i nedostaci eksternog zapošljavanja
-Navesti mjere u slučaju viška zaposlenih
-Halo efekt
-Intelektualni kapital
-Selekcija kadrova – što obuhvaća?
-Navesti minimalno 3 metode regrutiranja
-Izvori kompenzacija
-Vrste kompenzacija
-Interni i eksterni izvori regrutiranja
-Patenti i licencije su dio…. intelekt. vlasništva
-Prednosti i nedostaci internog zapošljavanja

-Likertov sistem vodstva,100
-Modeli vodstva 99
-Transformacijsko vodstvo 105
-Izvori moći menadžera – pozicijski izvor moći
-Participativan stil

-alat pojačanja (naveden primjer – prepoznati koji je alat pojačanja)
-McClellandova teorija motivacije 112
-Herzbergova teorija 112
-priznanje prema Herbergu spada u … motivatore 113
-koja su 3 motivatora 113
-modeli motivacije
-Maslowljev doprinos 111
-modifikacije pojačavanja – jedno objasniti 117
-ignoriranje nepoželjnih oblika ponašanja djelatnika je oblik…?

-asertivnost 137
-tablica – stilovi upravljanja konfliktom 137
-opće karakteristike grupe 132
-metode otpora promjenama 124
-Lewinov model snage polja 122
-uzroci konflikata 136
-efekt grupnog mišljenja
-faze grupne dinamike 135
-Kaizen – što podrazumjeva
-krugovi kvalitete 131

-nabrojati 3 financijske kontrole
-pokazatelji aktivnost, likvidnosti
-stopa povrata
-oblici kontrole
-koef. obrtaja spada u… pokazatelje aktivnosti
-način organizacijske kontrole
-horizontalna i vertikalna analiza
-likvidnost

-upravljanje kvalitetom
-JIT
-2 izazova s kojim se suočavaju proizvodne i uslužne djelatnosti su… produktivnost i unapređenje kvalitete
-razlika između proizvoda i usluge

-ZA IZRAČUNATI: točka pokrića, profitna marža

PITANJA SA PRVOG ROKA U 9. MJESECU (2009.)

1. Herzbergova teorija motivacije
2. McClellandova teorija
3. Stimulacija konflikata
4. Neprogramirane odluke ( navedi primjer )
5. Makrookolina poduzeća
6. Indeks tekuće likvidnost ( to ti je zadatak, ona ti zada svašta nešt a ti moraš izračunat taj indeks)
7. Birokratski menadžment i predstavnik
8. Menadžment kao znanost, profesija i teorija
9. Gantogram ( sve o njemu )
10. Vrste financijskih izvješća
11. Upravljanje promjenama
12. Prepreke promjenama
13. Geografska organizacijska struktura na sekundarnoj razini ( nacrtano i moraš popuniti shemu)
14. Izračunati točku pokrića
15. Efektivnost
16. Matrica odlučivanja
17. Raspon kontrole
18. Što spada u motivatore ( intrizične faktore), što u higijenike a što u ekstrizične faktore?
19. Kontrola zaliha- gdje spada, u koje pokazatelj

PITANJA SA ROKOVA

Efektivnost je izbor pravih: načina, ciljeva ili oboje
Zadatak s točkom pokrića (zaokružit rješenje)
Radni uvjeti su: Higijenici, motivatori, intrizični
Dostupnost, kvaliteta i cijena resursa spadaju u: pravnu, ekonomsku, socijalnu ili tehnološku okolinu
Objasni menadžerske uloge
Objasni jednu tehniku vrednovanja planova
Objasni multifinalitet, ekvifinalitet, sinergiju
Funkcijska organizacijska struktura
Objasni teoriju pravednosti
Koje faze sadrži kreativni model odlučivanja
Zadatak s profitnom maržom
Koji je otpor promjenama dugoročno najbolji (tako nešto)
Povrat na imovinu uključuje: profitabilnost, likvidnost i još nešto
Koja ne spada u osobne prepreke planiranja: krizni menadžment (odgovor)

otvorena pitanja:
1. objasni kontrolu kao funkciju menadžmenta
2. kritike menadžment znanosti
3. eksterna funkcija ciljeva
4. prednosti i nedostaci organograma
5. ključna područja rezultata prema P. Druckeru (najmanje 3)
6. prednosti i nedostaci top down pristupa
7. koje su koristi od izračuna točke pokrića
8. pojam aseritivnost
9. teorija pravednosti
10. što utječe na djelotvornost vođe
11. zadatak za izračunat je bio Marža


1. 3 tehnike prikupljanja podataka o kandidatima
2. znanstveni menadžment ( predstavnik i doprinos )
3. dobavljači, kupci, konkurenti... ( gdje spadaju ? u)
4. matrica utjecaja interesnih skupina
5. primjer trajnog plana
6. organogram, gantogram, stablo odlučivanja ( to su ponuđeni odgovori na neko pitanje )
7. nacrtati matricu odlučivanja
8. teorija x
9. horizontalna analiza
10. objasniti načine rješavanja konflikata
11. točka pokrića
12. primjer programirane odluke
13. definicija menadžmenta
14. stilovi upravljanja konfliktima
15. vrste selekcije kadrova
16. osobne i fizičke sposobnosti u koji model spadaju? odg. u model osobnosti
17. objasniti menadžersku mrežu
18. kurt-lewinov model
19. stupanj prihvaćanja normi
20. dizajniranje sustava kontrole

1. kako djeluje i koje su prednosti a koji nedostatci primjene prisile u prevladavanju otpora promjenama
2. interne funkcije ciljeva
3. primjer formalnih i neformalnih grupa u poduzeću
4. 2 zadatka za izračunati točku pokrića
5. pokazatelji profitabilnosti ( što su i što prikazuju )
6. likertov stil vodstva- objasniti
7. prednosti i nedostatci organograma
8. nabrojati barem 3 eksterna izvora regrutiranja
9. sustavski pristup menadžment znanosti ( predstavnik i doprinos )
10. nabrojati barem 3 "motivatora"
11. objasniti odnos između uloga menađera
12. naknadna kontrola
13. KAIZEN
- proizvodna organizacijska struktura
- 360 stupnjeva je? (na zaokruživanje)
- predstavnik administrativnog menadžmenta (na zaokruživanje)


Dostupnost, kvaliteta i cijena resursa su komponente
a) Političke okoline poduzeća
b) Ekonomske okoline poduzeća
c) Socijalne okoline poduzeća
d) Tehnološke okoline poduzeća

Efektivnost je izbor:
a) pravog načina
b) pravog cilja
c) pravog načina i pravog cilja

Povrat na ukupnu imovinu je indikator:
a) Profitabilnosti
b) Likvidnosti
c) Aktivnosti

Izbjegavanje kao oblik rješavanja konflikata karakterizira:
a) Visoka asertivnost i niska kooperativnost
b) Visoka kooperativnost i niska asertivnost
c) Niska asertivnost i niska kooperativnost

Dostupnost, kvaliteta i cijena resursa su komponente
a) Političke okoline poduzeća
b) Ekonomske okoline poduzeća
c) Socijalne okoline poduzeća
d) Tehnološke okoline poduzeća

#120?ur?ica on 07.05.13 20:57


Guest
Smart, pa okolina ono rizična stabilna i neizvjesna, definiranje menadžmenta kao znanosti, vještine i profesije i razlika, tablica zadatak, organogram geografski, formalne i neformalne grupe, otpor promjenama

#121helena2 on 09.05.13 21:14


Guest
1. Što je mngm,razine mngm,mngm kao znanost,vjestina i profesija
2. Formalne i neformalne grupe i primjer
3. SMART cilj i primjer
4. Menadzerska mreza
5. Kurt-Lewinov model
6. Geografska organizacijska struktura, objasniti je,nacrtati i prednosti i nedostatci
7. Objasniti stabilnu,neizvjesnu i rizičnu okolinu,i koji su kriteriji stabilnosti
8. Zadatak, nesto za horizontalnu i vertikalnu analizu.

#122lakers24 on 21.05.13 23:44

avatar
počeo sam učiti prije 3 dana za rok u 6. mjesecu, pa me zanima hoće li mi biti to biti dovoljno vremena, ako netko iz iskustva zna?

#123Katarina114 on 22.05.13 14:47

avatar
Mislim da bi trebalo biti dovoljno vremena...

#124sanja on 22.05.13 15:10


Guest
Jedna moja kolegica je čitala skriptu od 200-tinjak str. onu internu skriptu što je prof. napisala. Podvukla je ono što je najvažnije i prošla je. Dobila je 3. Čitala je to oko mjesec dana. Svaki dan po 5 h.

#125Katarina114 on 11.06.13 17:42

avatar
da li je profesorica danas rekla pod ispitom kada ce biti rezultati iz menadzmenta?

#126Sponsored content