#1kraljica on 20.11.12 22:30

avatar
Raspored za drugi kolokvij koji će se održati u četvrtak, 22.11.2012u dv.1:

15.45 - 16.15: Arap - Kršić

16.20 - 16.50: Lacić - Županić

Komentare na film INVICTUS možete donijeti, najkasnije na sam dan kolokvija, 22.11.2012.