#26berislav on 07.01.13 19:04

avatar
Da li mi netko može odgovorit kakva je krivulja ponude savršenog konkurenta, osim što je identična njegovoj krivulji graničnog troška...Točnije da li se to događa pri svim razinama cijene ili ne?

O: Krivulja ponude savršenog konkurenta identična je krivulji njegovog graničnog troška, ali sao pri razinama cijene pri kojoj ponuda postoji, odnosno samo pri cijenama koje su veće od minimalnog prosječnog troška (praktikum str. 54. i 55.; knjiga str. 147. i 148.)

#27Payne M on 09.01.13 5:25

avatar
Kada su predavanja i u koju grupu za vježbe idu oni koji PONOVNO slušaju predmet?

O: Predavanja se održavaju po službenom rasporedu, a vježbe prema modificiranom koji je objavljen na web stranicama, a možete ići na bilo koju grupu.

#28berislav on 10.01.13 14:42

avatar
Održat će se 21.1.2013., a točan raspored studenata i termini pisanja bit će objavljeni naknadno.

#29berislav on 14.01.13 11:29

avatar
Zbog službene spriječensoti vježbe u srijedu za grupe G1, G2 i G3 neće se održati u predviđenim terminim. Mole se studenti iz navedenih grupa da dođu na vježbe u četvrtak u terminima grupa G4 (16:35 u dvorani 13) ili G5 (17:50 u dvorani 13).

#30berislav on 14.01.13 15:57

avatar
Dajte mi neki savjet kako da naučim ove tablice kojih ima 100 miliona za 2. kolokvij.

O: Samo naslove onih shema treba naučiti, a ono dolje odprilike znati da znaš prepoznati koji naslov ide za koju shemu, tako je meni rekao.

#31berislav on 15.01.13 11:15

avatar
Održat će se u ponedjeljak, 21.1.2013.

Kolokvij obuhvaća sljedeće nastavne cjeline:

Ekonomski efikasna tehnika proizvodnje
Tržište dobara
Tržište čimbenika proizvodnje

Kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su položili prvi kolokvij!
Kolokvij nije potrebno prijavljivati.

Kolokvij će se održati prema slijedećem rasporedu:

8:30 h dv. 1 od A do Martinović
9:15 h dv. 1 od Marukić do Ž
16:30 h dv. 1 Svi izvanredni studenti

#32berislav on 18.01.13 12:58

avatar
Što znači rast outputa monopola?

O:
Povećanje količine proizvodnje tj broja proizvoda/usluge koje proizvodi/pruža do one mjere gdje mu se granični prihod izjednačava sa graničnim troškom.

#33Payne M on 19.01.13 14:33

avatar
Kada je u pitanju monopol, on je jedini ponuđač nekog dobra, i potražnja s kojom se on suočava je tržišna, a poznato je da je tržišna potražnja opadajuća. To znači da monopol ukoliko želi povećati output mora smanjiti cijenu prouzvoda. Upravo zbog toga rast outputa monopola znači opadajući granični prihod koji je ujedno manji od cijene. Također s rastom outputa ukupni prihod monopola prvo raste (dok je granični prihod pozitivan), nakon toga dostiže svoj maksimum (kada je granični prihod jednak nuli) i u konačnici počinje opadati (kada je granični prihod negativan).

#34Payne M on 19.01.13 14:34

avatar
Ukoliko položite drugi kolokvij i idete na treći kolokvij ispitni rok 28.1. zanemarite i nemojte za isti prijavljivati ispit. Ispit ćete za upis ocjene iz kolokvija prijaviti za rok u veljači, mislim da je 11.2.2013. godine.

#35Payne M on 19.01.13 14:35

avatar
Treći kolokvij je planiran za petak, 1.2.2013. godine.

#36Payne M on 19.01.13 14:37

avatar


#37marisol on 21.01.13 15:15

avatar
Neka pitanja: Bila je usporedba monopola i savrš. kon. onaj graf nauči, pa ćeš znati. Bilo je minimaliziranje gubitka savr. kon. graf. Bilo je 2 zadatka to ne znam. Jedan je bio optimalni output. bilo je kakva je tržišna moć u monop. kon., prosječni prihod savršenog konkurenta i pravilo profitno mak. inputa. Za optimalni output je bio zadatak. Ekonomska renta/transfererna zarada graf ... par pitanja vezanih za granični prihod/trošak i sl uz povećanje rada. Nashova ravnoteža, najveći dio monopol....

#38Payne M on 21.01.13 20:46

avatar
Za studente koji danas nisu dobili potpise profesor Ferenčak će iste djeliti u dvorani 1 sutra (utorak, 22.1.2013.) u 10:15 sati. Izvanrednim studentima nije potreban potpis, a redovnima preporučam da dođu sutra ili pošalju indeks po nekome.

#39Payne M on 22.01.13 16:08

avatar
Klikni OVDJE

#40Payne M on 22.01.13 16:09

avatar
U srijedu i četvrtak (23. i 24.1.2013.) vježbe će se održati u slijedećim terminima:
- grupe G1, G2 i G3 u srijedu u 14:55 sati u dvorani 10
- grupe G4, G5 u četvrtak u 16:35 sati u dvorani 13.
Mole se studenti da ponesu materijale Vježba 6. i Vježba 7.

#41marisol on 23.01.13 15:18

avatar
- Od političke ekonomije do ekonomike
- Krivulja proizvodnih mogućnosti
- Potražnja i ponuda
- Elastičnost potražnje i ponude
- Potrošačev izbor
- Proizvođačev izbor
- Ekonomski efikasna tehnika proizvodnje
- Tržište dobara
- Tržište čimbenika proizvodnje
- Država i tržište
- Osnovni makroekonomski pojmovi
- Agregatna potražnja i agregatna ponuda
- Sastavnice agregatnog trošenja
- Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža

#42marisol on 23.01.13 15:18

avatar
Preporučujem učenje iz knjige jer je tamo sve objašnjeno, a iz praktikuma morate učiti napamet.

#43berislav on 01.02.13 11:57

avatar
Pitanja:

1. Alokacijski efikasna količina
2. Aktivnosti države koje mogu pomoći u internaliziranju eksternalija
3. Izračunati deflator
4. Nacionalni dohodak ( formula )
5. Prepoznati krivulju makroekonomske ravnoteže u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti

Prepoznati funkciju stednje, sto znaci CPI, izracunati stopu nezaposlenosti, kako nastaje neto nacionalni prozivod, izracunati nacionalni dohodak, u poslovnom ciklusu sto znaci kontrakcija, slampflacija, razlog opadajuce agregatne krivulje potraznje, inducirano trosenje...

#44dijana90 on 04.02.13 21:39

avatar
Bio je citat iz knjige adama smitha gdje je kljucna rijec bila izvoz i trebalo se pogoditi kojoj razdoblju(skoli) pripada(odg klasicna, bilo je ponuđeno jos merkantilizam, fiziokratizam i jos nesto), zatim kako zracunati Neto nacionalni proizvod, izracunati BDP koristeci podatke iz neke tablice, kakva si prihodi nakon određenog vremenskog perioda(mislim da je odg normalni), onda je bilo kako se ponasaju troskovi u ekonomiji razmjera(troskovi opadaju), bio je graf gdje se moralo prepoznati u kojoj je krivulji neki maksimum, onda je bilo prepoznati necjenovne utjecaje na ponudu(mozda je i potraznja, ugl oboje je bitno) i to je sve cega se sjecam.

#45kraljica on 10.02.13 21:32

avatar
Što od sljedećih aktivnosti države u pravilu ne može dovesti do internalizacije eksternalija?
a) Subvencioniranje proizvodnje proizvoda koji proizvode pozitivne eksternalije
b) Subvencioniranje proizvodnje proizvoda koji proizvode negativne eksternalije
c) Oporezivanje proizvodnje proizvoda koji proizvode negativne eksternalije
d) Odgovor a) i c) su točni

TOČAN ODGOVOR: b)
negativne ce oporezivati,a pozitivne subvencionirat. Tu je točno b)

#46kraljica on 10.02.13 21:33

avatar
Rast outputa monopola znači: ?
a) Rast cijene dobra i rast graničnog prihoda
b) Rast cijene dobra i pad graničnog prihoda
c) Pad cijene dobra i rast graničnog prihoda
d) Pad cijene dobra i pad graničnog prihoda

TOČAN ODGOVOR: d)

#47kraljica on 10.02.13 21:33

avatar
Na povećanje cijene nekog dobra neće utjecati
a) smanjenje cijena komplementarnih dobara
b) smanjenje dohotka
c) povećanje cijena supstituta
d) povećanje cijene dobara

TOČAN ODGOVOR: b)

#48kraljica on 12.02.13 0:16

avatar
grupa A.. sir maynard keynes je predstavnik koje politike?gdje se nalazi moguća proizvodnja kod krivulje proizvodnih mogućnosti? Necjenovne odrednice potražnje?

Potrosaceva ravnoteza,dugorocna savrsena konkurencija,kako se racuna bnp,izracunati nacionalni dohodak,troskovi kod ekonomije razmjera

kako se računa neto nacionalni dohodak? Koji od sljedećih čimbenika neće utjecati na promjenu ponude nekog dobra? Ukoliko rast cijene nekog proizvoda od 20% izazove pad potraživane količine tog istog dobra za 10%, tada je koeficijent cjenovne elastičnosti tog dobra ___ i radi se o ____ potražnji ? U dugom vremenskom razdoblju monopolistički konkurenti ostvaruju ? Što od sljedećeg neće utjecati na pomicanje krivulje dugoročne agregatne ponude? Što od sljedećeg nije obilježje dugoročne ravnoteže u uvjetima monopolističke konkurencije ?

#49ines3 on 27.06.13 4:45


Guest
Pitanja koja budu uvijek na ispitu -

Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti (graf), točka minimaliziranja gubitka (graf), necjenovne odrednice ponude ili potražnje; tablica - izačunati optimalan output ili izračunati bruto nacionalni proizvod, krivulja proizvodnih mogučnosti; treba izračunati jedan od koeficijenata elastičnosti (i navest kakvo je to dobro), i uvijek bude jedno pitanje gdje treba navest predstavnika nekog razdoblja, ili navest kojem razdoblju zadani pripadaju..

E to se uvijek ponavlja, ostala pitanja su sreća ako te pogodi..

#50davor xl on 29.06.13 18:36


Guest
keynes, čiji je predstavnik?
prihod kod monopola?
gnp mislim zbrojit nešta, pa koliki je?
supstitucija kapitala radom, zadatak
dohodna elastičnost, prihod poraste 20%, potražnja padne 10%?
ekonomija razmjera?
čimbenici dugotrajne agregatne ponude, mislim da je rad odgovor bio?
mon. konk. NE ostvaruje normalnu dobit, alokaci. efikasnost, max. iskorištenost kapaciteta ili sve navedeno?
porast cijene 10%, padne potražnja za?

to je sa roka od petog mjeseca nisu sva pitanja jel

#51Sponsored content