#1mala_studentica_20 on 07.12.12 0:09

avatar
Koji je žiro račun i model za troškove upisa i za školarinu(ECTS bodovi)? I dali moramo na obje uplatnice upisati svoj JMBAG u "poziv na broj odobrenja"?

O: 2500009-1102013376 Nije potrebno napisati model, ako hoćeš onda je 02, troškovi upisa su 100 kuna i da obje uplatnice moraš napisati svoj JMBAG

#2galab on 22.10.13 16:00


Guest
Podaci za uplatnice za plaćanje troškova upisa i školarine

žiro račun: IBAN: HR43 25000091102013376, model 67, poziv na broj odobrenja OIB studenta