#1dijana90 on 09.05.13 23:23

avatar
Može biti negativno i pozitivno mišljenje.

Nemojte psovati ili reći da netko prima mito, a da niste to dokazali. Imate pravo kritizirati/pohvaliti nečiji rad.

Morate navesti ime, prezime i naziv kolegija.

#2dijana90 on 09.05.13 23:34

avatar
prof. Jasna Horvat, Statistika

Sjajna prof. i veoma je poštena. Nije previše zahtjevna, kolokviji nisu preteški. Puno je lakše položiti putem kolokvija. Njezina knjiga je tako dobra da nije potrebno ići na instrukcije i ta knjiga je sasvim dovoljna za pozitivnu ocjenu. Potrebno je što više vježbati tih zadataka. Bilo je par slučajeva kad je nekome dala šansu da odgovara ili da riješi neki zadatak za pozitivnu ocjenu.

#3Kim Cat on 10.05.13 13:49

avatar
prof. Đula Borozan, Makroekonomija

Bez sumnje, jedna od najstrožih profesora na fakultetu. Ako nisi genij, teško da ćeš proći na ispitu bez potreba za instrukcijama. Veoma nizak % prolaznosti na ispitima. Manje od 5%. Čak ako si dobio pozitivnu ocjenu, na usmenom te čeka pakao. Kolokviji su nekako malo lakši, ali opet treba dobro znati. Njena asistentica Ivana Frajman Ivković je jednom izjavila ako riješite ovaj kolegij praktično ste završili preddiplomski studij.

Ovaj kolegij je toliko problematičan, da je novinar morao objaviti članak:

Klikni OVDJE

#4Sponsored content