#1Payne M on 08.01.13 4:26

avatar
U koliko sati srijedom budu grupe?

O:

g3B od 12,30 sati

g3A od 13,30 sati

g2B od 13,30 sati

g2A od 14,30 sati