#1dominikus on 11.02.14 13:29


PRODAJEM JAKO KVALITETNE MATERIJALE za pripremu kolokvija/ispita iz kolegija STATISTIKA iz specijalizirane škole za instrukcije. U materijalima se nalaze riješeni zadaci iz svih vježbi sa seminara s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke, tako da se ni u jednom trenutku ne dvoumimo kako smo došli do svake pojedine stavke i rješenja, detaljnja pojašnjenja svih pokazatelja i metoda računanja, te interpretacija dobivenih rezultata. Pored tih osnovnih zadataka odmah stoje i sve moguće varijante sličnih zadataka koje se mogu javiti na kolokviju/ispitu te njihova također detaljnja pojašnjenja i rješenja, tako da je sve odmah obuhvaćeno i objašnjeno na jednom mjestu. Zadaci su jako detaljno objašnjeni te prije početka računanja svakog pojedinog zadatka stoji svojevrsni teoretski uvod u gradivo o kojem se radi npr. objašnjenje srednjih položajnih vrijednosti, različitih pokazatelja(varijance, st. devijacije i sl.), te su posebno označene sve bitne stvari na koje treba obratiti pozornost + uz to dolaze zadaci za domaću zadaću te također njihova detaljna objašnjenja i rješenja (preko 30-tak zadataka) +posebna skripta sa zadacima koji dolaze na ispitu(preko 120 zadataka) te također njihova detaljna objašnjenja i rješenja + uz to dolazi i skripta za teoriju za usmeni od 60-tak stranica koja također sadrži i pitanja koja se ponavljaju na usmenome. Ukupno oko 390stranica.. GARANTIRAM PROLAZ! Zainteresirani molim javiti se na mail luka775@gmail.com !POSLOVNA STATISTIKA-MATERIJALI IZ SPECIJALIZIRANE ŠKOLE ZA INSTRUKCIJE!!!
PRODAJEM jako kvalitetne materijale za pripremu kolokvija/ispita iz specijalizirane škole za instrukcije za kolegij POSLOVNA STATISTIKA. Materijali pokrivaju cjelokupno gradivo sa seminara I predavanja, te sadrže sve riješene zadatke sa seminara s tim da su zadaci jako detaljno objašnjeni kako smo došli do svake pojedine stavke I rješenja, te uza svaki zadatka stoji svojevrsni teoretski dio potreban kako bismo jasno razumjeli bit svakog zadatka, dakle sve je odmah obuhvaćeno i objašnjeno na jednom mjestu kako bi se paralelno razumjeli i teorija i zadaci. Pored svakog zadatka sa seminara stoji varijanta takvog zadatka kakav dolazi na ispitu tako da je sve kronološki i sistematično i na jednom mjestu obuhvaćeno. Također su posebno označene I pojašnjene sve bitne stvari na koje treba obratiti pozornost I u teoretskom dijelu dakle materijali su ujedno i svojevrsna skripta za teoriju u jednom. Ukupno oko 220 stranica. Garantiram prolaz po super ocjeni ukoliko se materijali prođu dva puta i paralelno uče zadaci i teorija. Zainteresirani molim javiti se na mail luka775@gmail.com !